Het Groene Dorp

beeld MGW folderHet Groene Dorp

meergeneratie centraal wonen complex

met een woonzorghuis, in het centrum van Groningen.

Burgerinitiatief:  bijeenkomsten en excursie

Nu de verzorgingsstaat voorbij is ligt het initiatief om tot levensloopbestendig wonen te komen bij burgers. Centraal wonen kan dit kansrijk maken: woningtoewijzing door de zittende bewoners en buiten de privéwoning voorzieningen delen.

Het initiatief ‘Het Groene Dorp’ heeft als blikrichting een complex in het centrum van Groningen met alle generaties. Er zijn mogelijke locaties op het oog in de Zeeheldenbuurt. We werken aan een woonzorghuis naast het complex waardoor bewoners van beide complexen contacten kunnen opbouwen.

Bijeenkomsten op 16 april en 19 mei 2016

Op zaterdag 16 april van 14 – 16 uur en donderdag 19 mei 2016 van 19.30 – 21.30 uur worden er bijeenkomsten gehouden over het Groene Dorp initiatief. Buurthuis ‘Het Badhuis’ Badhuisstraat 4,  Groningen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Doel van de bijeenkomsten is om te komen tot een slagvaardige werkgroep van deskundigen die dit burgerinitiatief verder wil ontwikkelen. En om meer belangstellenden te bereiken.

Een vrijwillige bijdrage voor de zaal en de eerste kosten stellen we op prijs. Graag te voren aanmelden op info@vortex-architecten.nl of 050 312 14 00.

Excursie za 21 mei 2016 naar Zutphen.

Bezoek aan woonderij EOS, De Derde Fase en Vernieuwend wonen Zutphen.

Op zaterdag 21 mei 2016 gaat het initiatief ‘Het Groene Dorp’ weer op excursie. In Zutphen wordt Woonderij EOS, De Derde Fase en Vernieuwend Wonen Zutphen bezocht.Vertrek 08.00 uur, streefuur voor terugkomst 19.00 uur. In Zutphen wordt een soepje verzorgd.

Bijdrage tussen Eur 20,-  en Eur 30,-, als je een kleine beurs hebt kan je laag gaan zitten en als meer mogelijk is help je de reis kostendekkend te krijgen (een tekort komt bij de organisatoren te liggen). Eventueel kan je wat terugkrijgen of kan je helpen met het vullen van de startkas van het initiatief.

Graag voor di 10 mei 2016 betalen op NL43ABNA0436496100 t.n.v. Saame Groningen met vermelding ‘Zutphenexcursie’.

tekst van de folder over het groene dorp

Met opzet een simpel foldertje over een doordacht idee. Een idee over wonen waar je buren je vrienden kunnen zijn.

Nu de verzorgingsstaat voorbij is gaan burgers zelf van onderop ideeën uitwerken om samen levensloopbestendig te wonen. Meer generatie wonen biedt kansen om buren te kiezen waar je altijd weer van kan leren en die van jouw kunnen leren. Ook als er een groot leeftijdsverschil is.

Dit initiatief zoekt mensen die creatief en met humor mee willen bouwen aan de realisatie. Die er misschien zelfs willen wonen.

Deze folder van maart 2016 verhaalt over stappen die gezet kunnen worden van idee tot realisatie. Als meer mensen betrokken raken komen we verder en verandert de inhoud van het initiatief. Dan maken we een nieuwe folder. Of misschien maak jij die wel.

Mensen

In een idee kan je niet wonen. We komen graag in contact met mensen die bij willen dragen met hun talenten. Vasthoudend en flexibel. Bij ontwikkeling van iets nieuws zijn er natuurlijk verschillende zienswijzen. Dat zijn kansen om de plannen te verdiepen. Met moed en modern conflict-management is dat altijd hanteerbaar te maken.

Locatie

Een concrete plek helpt om mensen enthousiast te maken. Er is voor dit idee een geschikte locatie met veel groen in de Zeeheldenbuurt, tussen Adm. de Ruyterlaan en het spoor naar station Noord.

Hier kan een Centraal Wonen-complex in het Groningse centrum worden gerealiseerd. Waar meer generaties bij elkaar wonen en ieder de vrijheid heeft wanneer hij zijn voordeur wil openen of dicht wil houden.

In lijn met eerdere vernieuwende Groningse volkshuisvestingscomplexen zoals het Blauwe en het Rode Dorp noemen we ons initiatief ‘Het Groene Dorp’: ecologisch en sociaal duurzaam.

Waar de woningtoewijzing door de bewoners wordt gedaan en sociale controle een positieve waarde heeft.

beeld kaart mgw ZHB

Geld

In deze fase gaat het nog om klein bier. Met een paar honderd euro is een website, folders, een stichting en een bankrekening mogelijk. We gaan vaak met de pet rond.

Als idee, mensen en locatie goed zitten is geld voor de investeringen niet het moeilijkste.

Later wordt er creatief gewerkt aan de betaalbaarheid van de wooneenheden. Bijvoorbeeld door de opzet van een wooncoöperatie waar je van kan huren of mede-eigenaar van kan worden. Terwijl je van een bank nog een hypotheek kan krijgen ook.

Wat zijn de plannen:

Centraal wonen
– met meerdere generaties, waaronder studenten;
– ieder huishouden beschikt over een zelfstandige wooneenheid met privé-buitenruimte. Geheel zorgbestendig: bijvoorbeeld doordat kinderbuggies, rolstoelen en rollators tot in de woningen bruikbaar zijn;
– er is de mogelijkheid van gemeenschappelijke voorzieningen voor bv. koken, eten, muziek beeldende kunst en ondernemen;
– een kleine gemeenschap waar noaberschap kan leven en je toch privacy hebt;
– een orangerie –een met glas overdekte wind en regenvrije tuin tussen openbare weg en privévoordeur– bevordert de sociale duurzaamheid en kan met technieken uit de glastuinbouw voor warmteoogst worden benut. Een plek voor spelen, tuinieren en ontmoeten.

Stedelijk
– appartementen in een groot groengebied.
– buiten de orangerie een tuin in de open lucht. Bewoners bepalen hoe er wordt getuinierd. Permacultuur? Biologisch Dynamisch?

Duurzaam
– duurzame energie (nul op de meter);
– aardgasloos;
– duurzaam gebouwd.

Woonzorghuis

In samenwerking met Coöperatie Dichtbij werken we aan de realisatie van een woonzorghuis naast dit complex. De woningen van ‘Het Groene Dorp’ kunnen als aanleunwoning worden benut. Als het even kan blijft een bewoner van het Groene Dorp in zijn sociale omgeving als hij zorgvragend wordt.

Er zijn kansen voor het woonzorghuis voor vrijwilligerswerk en mantelzorg van onder meer de Groene Dorp-bewoners. En ook voor deeltijdwerk. Bewoners kunnen diensten als wasserij, maaltijden en verpleegzorg van het woonzorghuis betrekken. Deze diensten kunnen ook worden geboden aan bewoners in de omringende wijken.

Het initiatief

Architect Peter Oterdoom wil zelf wel in zo’n complex wonen. Met Arno de Vries, directeur van Coöperatie Dichtbij, werkt hij aan het maken van beddingen waarin diverse stromen mensen kunnen bijdragen om samen een krachtige stroom te worden naar realisatie. Een stroom voor zorg, een voor wonen, een voor energie, een voor samenleven en wie weet welke nog meer. Steeds praktisch afwegend welke stap op de jongste ontwikkeling moet volgen.

Zonder haast en zonder rust.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Peter Oterdoom. info@vortex-architecten.nl

Hoe het begon

November 2014 was er een Meetup in De Wolkenfabriek in Groningen naar aanleiding van de ‘VPRO Tegenlicht’-uitzending over meer generatie huizen in Duitsland. Hier bleken er meerdere initiatieven in Groningen te leven. Zij hebben zich gebundeld in platform Binhoes www.binhoes.nl

In april 2015 werden door 40 belangstellenden per touringcar 3 inspirerende projecten in het Duitse Oldenburg bezocht. Later werden met een fietstocht de Groningse lokaties bezocht. Binhoes blijft actief met nieuwe activiteiten. Er is een steeds groeiende lijst van belangstellenden.